top
Strona główna » Stowarzyszenia » MKS przy KSOS

MKS przy KSOS

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia szkoleniowe z narciarstwa
oraz obóz zimowy

 

 

 

 ZAPRASZAMY na nasze zajęcia sportowe!!

Zapisy odbywają się od 5.09-9.09 w godzinach od 16-18

w Ksos Centrum na Al.Powstania Warszawskiego 6

w budynku głównym

 
 
PODARUJ  1 %   DLA   KSOS
 
 
Jeśli chcesz by Twoje dziecko :

·        Uczyło się i bawiło z wykorzystaniem lepszego sprzętu sportowego

Uczestniczyło w  atrakcyjnych zawodach i imprezach

 
 

PRZEKAŻ  SWÓJ  1 %  PODATKU DOCHODOWEGO  DLA   

KRAKOWSKIEGO SZKOLNEGO

 OŚRODKA SPORTOWEGO.
 
 

 

JAK TO ZROBIĆ ? !

Wypełnij odpowiednie rubryki w Zeznaniu Podatkowym za poprzedni rok:

 
 

1.     w punkcie : WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU

NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI

POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisz: ··

 

Fundacja PARTNERSTWO

 KRS 0000197334
 

2.     w punkcie : INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE wpisz:

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY

PRZY KSOS
 
AL.POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 6
 
31-549 KRAKÓW
 

Państwa pieniądze zostaną przeznaczone na:

 

 • zakup sprzętu sportowego
 • zakup nagród dla dzieci
 • dofinansowanie organizacji i udziału w zawodach uczestników zajęć w KSOS
 

DZIĘKUJEMY !!!!!!!

 

 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO
PRZY KRAKOWSKIM SZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM


 

       Na podstawie Statutu Międzyszkolnego Klubu Sportowego ( paragraf 19 punkt 1 ) Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego podjął uchwałę o zwołaniu WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO.

      Zebranie odbędzie się 28 sierpnia 2013 roku w Krakowie w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, Al. Powstania Warszawskiego 6 o godzinie 10.00 (pierwszy termin), 10.30 (drugi termin).
       Członkami Klubu są osoby fizyczne, również obcokrajowcy, które złożyły pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków Klubu. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia mogą złożyć wniosek o przyjęcie w poczet członków Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych.


                                                                                                               
  Za Zarząd Prezes Małgorzata Majerska


Załączniki:

1. Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Międzyszkolnego Klubu Sportowego

 

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW
MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO
 

 

 

 •  Otwarcie Walnego Zebrania
 •  Wybór Przewodniczącego Zebrania
 •  Wybór Sekretarz
 •  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 •  Wybór Komisji Mandatowej
 •  Przedstawienie porządku i regulaminu obrad
 •  Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 •  Zatwierdzenie porządku Zebrania i regulaminu obrad
 •  Sprawozdanie Zarządu M.K.S za okres dwóch lat
 •  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 •  Dyskusja
 •  Sformułowanie i przyjęcie uchwał i wniosków 
 •  Głosowanie nad złożonymi wnioskami
 •  Zakończenie Zebrania


 Składka członkowska klubu wynosi 100 zł. Płatna moze być w całości lub w dwóch ratach : I rata - do 30.09, II rata - do 28.02.

 

Zarząd Klubu wybrany w 2012 roku:

Prezes - Małgorzata Majerska
Wiceprezes - Andrzej Michalik
Sekretarz - Monika Zielińska - Pietruczuk
Skarbnik - Rafał Ciurysek
Członek Zarządu - Zdzisław Tracz

Komisja rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - Filip Utylski
Członek - Janusz Rżewski
Członek - Jan Kusina

 

ZAPRROSZENIE
Na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Międzyszkolnego Klubu Sportowego
Przy
Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym
Im. Szarych Szeregów
W Krakowie
 
 ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 28.04.2012 R
O GODZ:
 
I TERMIN : GODZ. 9.30
II TERMIN : GODZ. 9.45
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego
 2. Wybór przewodniczącego zebrania:
·         Zatwierdzenie porządku zebrania
·         Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej, Wniosków i Uchwał
 1. Złożenie sprawozdania z działalności MKS za okres I 2007-XII 2011 przez Prezesa MKS przy KSOS
 2. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej przez przedstawiciela Komisji.
 3. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Wybory do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • Zgłaszanie kandydatów
  • Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał
  • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 5. Ogłoszenie wyników wyborów ; ukonstytuowanie się nowego Zarządu.
 6. Dyskusja , wolne wnioski
 7. Zakończenie zebrania
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
 
 
 

Międzyszkolny Klub Sportowy przy KSOS rozpoczął swoją działalność blisko 16 lat temu. Obecnie prowadzi działalność sportowo - rekreacyjną w sekcjach:

 • badmintona
 • brydża sportowego
 • szachów
 • narciarstwa
 • tenisa stołowego
 • tenisa ziemnego

Wieloletnia działalność Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy Ksos ma na celu upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach. Klub stwarza szczególnie utalentowanej młodzieży warunki do rozwoju umiejętności sportowych oraz propaguje aktywne spędzanie czasu wolnego.  Zajęcia w sekcjach sportowych podnoszą sprawność fizyczną młodych ludzi oraz kształtują w nich postawy tolerancji i ducha walki sportowej.Celem MKS przy KSOS jest szeroko pojęta profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. W okresie swojej działalności Klub dochował się wielu medalistów Mistrzostw Polski, Mistrzostw Województwa, Mistrzostw Krakowa.

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 7 do 19 lat do sekcji sportowych i rekreacyjnych. Gwarantujemy fachową opiekę merytoryczną i pedagogiczną. Wszyscy trenerzy - instruktorzy prowadzący zajęcia posiadają przygotowanie pedagogiczne i są pracownikami Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.

Zarząd Klubu wybrany w 2008 roku:

Prezes - Andrzej Michalik
Wiceprezes - Janusz Rżewski
Sekretarz - Monika Zielińska - Pietruczuk
Skarbnik - Małgorzata Majerska
Członek Zarządu - Zdzisław Tracz

Komisja rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - Filip Utylski
Członek - Piotr Schweichler
Członek - Piotr Bujak

Do pobrania:


Krakowskie Forum Sportu
Copyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat